Jdi na obsah Jdi na menu
 


HUDEBNÍ KURZY vznikly  v roce 2009 za přispění JIHOČESKÉHO KRAJE Obrazek

pod záštitou senátora  Mgr. Pavla Eyberta, starosty Chýnova, dále za podpory firmy Dřevotvar s.r.o., DH Gloria, nahrávacího studia PROFON a Clarina music.

______________________________________________________________

 

   6. ročník 2014  

   Šestý ročník hudebních kurzů v Chýnově rozhodně překvapil. Až do loňského jubilejního pátého ročníku byly kurzy zaměřeny spíše dechovkovým směrem. Rozvoj ale nelze zastavit a asi i proto se organizátor Radek Hruška rozhodl pro změny. Jednak došlo k výměně lektorů a také ke změně repertoáru pro orchestr. V rámci hraní v orchestru si letos účastníci nezahráli dechovkové skladby, jako tomu bylo v předchozích letech, ale například vážnou hudbu nebo úvodní melodii ke známému seriálu. Novinkou také bylo, že v orchestru si mohli zahrát žáci se svými lektory. Obtížností skladeb byl možná zapříčiněn i větší důraz na hru v orchestru, což přineslo své ovoce čtvrtečním koncertem na náměstí v Táboře, který byl také letošní novinkou, a hlavně tradičním pátečním vystoupením v kostele v Chýnově, kde se poprvé za šest let muselo pro velký úspěch skladbu opakovat. Ta dřina přes týden od všech účastníků se vyplatila. A zdá se, že nové změny přitáhly i mladší účastníky a přinesly své ovoce. Na příští rok jsou plánované další novinky, a to například větší množství koncertů nebo prodloužení kurzů na 10 dnů. 

 

         Velký dík od všech účastníků kurzů určitě patří všem, kteří se na uskutečnění a vedení kurzů podíleli.

4. ročník 2012

V první řadě se omlouvám, že vkládám příspěvek a fotky až dnes.Trochu nás zaskočil počet vystoupení s novou kapelou MUZIKANTI z JIŽNÍCH  ČECH a větší a složitější organizace příprav 5. ročníku Mezinárodního koncertu dechových hudeb "Z jižních Čech a Moravy" v Chýnově 8. září 2012.

Zpět tedy ke kurzům, každý rok říkáme, že ten současný byl originální... letošní rok tomu bylo stejně, absolutně největší účast žáků za dobu trvání kurzů. Celkem letošní kurzy navštívilo 45 žáků ve věku 6 až 50 let. Je to opravdu rekord a to jsme museli i některé zájemce odmítnout pro maximální obsazenost, konkrétně obor trubka, kde se přihlásilo 11 žáků a musel pomoci s výukou Lojza Barotek a na ostatní se už nedostalo. Letošní ročník byl rozšířen o kostelní varhany. Výuka probíhala přímo v kostele, chtěl bych poděkovat panu Mikulovi za ochotu, že nás do kostela pustil jak s výukou tak se závěrečným koncertem. Poděkování patří všem lektorů a žákům za jejich odvedenou práci. Dále bych rád poděkoval paní ředitelce Zš Chýnov, Mgr. Marii Hánové, za poskytnutí zázemí v naší škole, paní Kopecké jako kopírovací službě a  všem kuchařkám včetně vedoucí školní jídelny, že se o nás tak pěkně staraly. A nemůžeme zapomenout na Christiana Brauna, který připravil výstavu hudebních nástrojů MIRAPHONE.

Největší dík od nás všech patří místní firmě Dřevotvar s.r.o. a panu senátorovi Mgr. Pavlu Eybertovi, starostovi Chýnova, který převzal záštitu nad kurzy, a ty se tak mohly konat za stejných podmínek, jako v letech minulých.

Na závěr musím ještě upozornit na to, že od příštího roku bude omezen maximální počet na 45 žáků kurzů  a 6 žáků na lektora. Hlavně z technických a organizačních důvodů, chceme - li dodržet zmíněnou kvalitu výuky.

Ještě jednou děkujeme!!!

Za pořadatele Radek Hruška - organizátor ________________________________________________________________________

3. ročník 2011

Letošní ročník byl opět originální.

Byla rozšířena nabídka nástrojů, a to o akordeon, který učil Ondřej Římek. Celkem bylo přihlášeno 31 uchazečů, nejmladšímu z nich bylo 8 let a nejstaršímu 48 let. Z minulých ročníků znovu navštívilo kurzy 20 uchazečů a 11 bylo se zúčastnilo premiérově.

Martina Henka, který z pracovních důvodů nemohl přijet, zastoupil David Coufal z DH Gloria. Určitě byl velkým přínosem pro celé kurzy. Do party, která se vytvořila hned během prvního dne, zapadl jak jako lektor, tak i člověk, který nezkazí žádnou legraci. Myslím, že na příštích ročnících asi uvidíme Martina  i Davida, protože musíme řešit velký zájem o jimi vyučované nástroje -  tenor, pozoun. Stejně tak musíme doplnit ještě jedním lektorem obor trubka, který zatím učil Pavel Skopal sám. Chtěl bych mu velice poděkovat, za letošní ročník. Sám odučil každý den sedm žáků a vím, že to byla velmi náročná práce.

Chtěl bych poděkovat všem lektorů a žákům za jejich odvedenou práci. O to víc, když všichni říkali, že na letošním ročníku se daleko více hrálo a zkoušelo než na těch předchozích. Možná proto celý týden tak rychle utekl.

Dále bych rád poděkoval paní ředitelce Zš Chýnov, Mgr. Marii Hánové, za poskytnutí zázemí v naší škole, paní Kopecké jako kopírovací službě a  všem kuchařkám včetně vedoucí školní jídelny, že se o nás tak pěkně staraly. A nemůžeme zapomenout na pana Mikulu, který nám dovolil uskutečnit koncert v kostele a  na Christiana Brauna, který připravil výstavu hudebních nástrojů MIRAPHONE.

Největší dík od nás všech patří místní firmě Dřevotvar s.r.o. a panu senátorovi           Mgr. Pavlu Eybertovi, starostovi Chýnova, který převzal záštitu nad kurzy, a ty se tak mohly konat za stejných podmínek, jako v letech minulých.

Ještě jednou děkujeme!!!

Za pořadatele Radek Hruška - organizátor

 

_____________________________________________________________

2. ročník 2010

 I v tomto roce nás čekalo mnoho překvapení a nečekaných, avšak většinou příjemných situací. Na letošní ročník se přihlásilo 26 účastníků a někteří z nich navštěvovali i více oborů najednou. Tak velký nárůst oproti minulým kurzům (o 50%) nečekal nikdo z nás. Všichni jsme si odnesli mnoho zážitků, zkušeností a rad od lektorů, které jistě uplatníme v dalším životě, a to jak muzikantském, tak osobním. Chtěl bych poděkovat žákům, ale i lektorům za velký kus práce, který za týdenní kurz odvedli, což se projevilo v největší míře na závěrečném koncertu v kostele, odkud všichni odcházeli spokojeni a nadšeni, včetně mne. Bylo to krásné a důstojné rozloučení se s letošním ročníkem.

Dále bych rád poděkoval paní ředitelce Zš Chýnov, Mgr. Marii Hánové, za poskytnutí zázemí v naší škole, všem kuchařkám včetně vedoucí školní jídelny, že se o nás tak pěkně starali a samozřejmě nemůžeme zapomenout jak na pana Mikulu, který nám dovolil uskutečnit koncert v kostele, tak i na pana Ladislava Šotka, který nás při tomto koncertě doprovodil na varhany.

Největší dík od nás všech patří místní firmě Dřevotvar s.r.o.                           a panu senátorovi Mgr. Pavlu Eybertovi, starostovi Chýnova, který převzal záštitu nad kurzy, a ty se tak mohly konat za stejných podmínek jako v loňském roce.

Ještě jednou děkujeme!!!

Za pořadatele Radek Hruška - organizátor

________________________________________________________________________

1. ročník 2009

Hudební kurzy v Chýnově se konaly letos poprvé. Původně bylo přihlášených 25 účastníků, ale třem z nich nedovolil jejich zdravotní stav se zúčastnit. Je to škoda, ale zdraví je přednější. Věřím, že příští rok mezi námi nebudou chybět.

Myslím, že kurzy probíhaly v přátelské domácí atmosféře a že bylo o všechny -jak lektory, tak i žáky dobře postaráno. Tímto chci poděkovat paní ředitelce ZŠ Chýnov, Mgr. Marii Hánové, za to, že nám poskytla zázemí a mohli jsme ve škole zkoušet a hrát. Taktéž za nás všechny děkuji všem kuchařkám, ale hlavně vedoucí školní jídelny, která se většinu času o nás starala a měla nejvíce starostí. 

VELKÝ DÍK patří všem lektorům i posluchačům. Všichni ke kurzům přistupovali zodpovědně a s dobrou náladou. Sám za sebe mohu říci, že nelituji půlročních příprav kurzů a žádostí o granty na JIHOČESKÉM KRAJI, když jsem viděl, že tato práce je zúročená jak lektory, tak i žáky. Společně strávený týden v ZŠ Chýnov určitě obohatil každého z nás a budeme dlouho vzpomínat.

Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří kurzy podpořili a pomohli jim do života.  Věřím, že nám zůstanou nakloněni i v příštích letech. Podrobná prezentace a propagace kurzů proběhne 4. září 2009 v Chýnově, a to na společném koncertě s DH Gloria. Bude zde zveřejněn i termín příštího ročníku.

Za HUDEBNÍ KURZY V CHÝNOVĚ

 Radek Hruška - organizátor

________________________________________________________________